Amit szabad Jupiternek nem szabad a kisökörnek


Vajon ha egy gyarmati vendéglátósnál talál a hatóság hasonló fényképet ugyanilyen semmitmondó levelet kapna??? Vagy egy csinos kis csekket?
Egy apró kis részlet a bírságok összegeiről illetve az adott linken a részletes jogi háttere /az Ántsz honlapjáról/:

Az egészségvédelmi bírság összegét – a szankció megelőző jellegéhez igazodóan – az 1999. évi XLII. törvény a következőkben határozza meg:
-  a bírság összege legalább 20.000, legfeljebb 50.000 Ft a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén;
- legalább 100.000, legfeljebb 250.000 Ft összegű bírsággal sújtható a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint a dohányzás, illetőleg a dohánytermékek forgalmazását érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén, az ezen kötelezettségek betartásáért felelős személy;
-  legalább 1.000.000 legfeljebb 2.500.000 Ft összegű egészségvédelmi bírsággal szankcionálható a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó előírás nem, vagy nem megfelelő teljesítése, illetve a dohányzást, a dohánytermékek forgalmazását érintő jogszabályi rendelkezések betartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az érintett jogsértő intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság.Előzmények:
Dátum: 2013. június 26. 13:19
Tárgy: Állampolgári bejelentés
Címzett: titkarsag.bgyarmat@emr.antsz.hu
Másolatot kap: titkarsag.nograd@emr.antsz.huTisztelt Balassagyarmati és Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv!


Törvénytisztelő állampolgári kötelezettségemnek teszek eleget mikor jelen levelemben egy a zárt térben való dohányzást szabályozó törvény rendkívül súlyos be nem tartásáról tájékoztatom önöket.


Történt ugyanis hogy 2013.05.27.-én az origo.hu internetes hírportál egy cikket közölt a Bevándorlási és Államvédelmi Hivatal Balassagyarmati Kirendeltség és Közösségi Szállással kapcsolatban. http://www.origo.hu/itthon/20130524-riport-a-balassagyarmati-kozossegi-szallorol-menekultek.html
A cikkben a helyszínen készült fotókat (mellékletként csatolva) is közöltek melyek egyikén jól látszik hogy a szállón lakók a zárt lakószobában cigarettáznak. A szálló üzemeltetője és lakói ezzel megsértik a dohányzás a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól alkotott 1999. évi XLII. törvény paragrafusait.
Mint adófizető állampolgár tisztelettel kérem önöket hatósági eljárás keretében vizsgálják ki a szabálysértést.


Tisztelettel:                                                                                                     Balassagyarmat
H. G.                                                                                                               2013.06.26.

Várjuk a hatóságok vizsgálatát és a szabályok betartatását!!!
ui.: Jogvédőknek és "szőnyeg alá söprő hivatalnokoknak" segítünk, hogy a cigaretta bizony meg van gyújtva még mielőtt mosdatásba kezdenek, hogy az csak a delikvens kezében van és éppen indul ki az utcára!