Napirend Előtt: 2011.03.11

Dr. Kiss Attila(Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatóhelyettese):

 A településen már korábban is működött olyan szervezeti egység ahol külföldieket helyeztek el. Az Észak-magyarországi régióban az én vezetésemmel indult ennek a szállásnak a működése. Ez a szállás 2003-ig működött, ezt követően történtek felújítások a szálláson, és 2009-ig diákszállóként működött. Időközben kiderült, hogy szükség van erre az intézményre(miért???), tehát újabb átalakítások kezdődtek el. Egy integrációs szervezeti egység jött létre.
 A közösségi szálláson olyan személyek lesznek elhelyezve, akik semmiféle veszélyt nem jelentenek a közbiztonságra. Másrészt olyan külföldiek kerülnek itt elhelyezésre, akik kisebb súlyú idegenrendészeti szabálysértést követtek el. Nagyon fontos, hogy ha ezek az emberek mégis veszélyt jelentenének, akkor a hivatal őrizetbe veszi őket, és 1 évig őrizetben tarthatja.


Egy apró kis visszatekintő a múltba, hogy az általunk boncolgatott téma milyen mélységekig hatotta át a képviselő testület figyelmét. Talán több és mélyrehatóbb kérdést is intézhettek volna a Bevándorlási Hivatal illetékeseihez! 

Alább a jegyzőkönyv ide vágó "lexikon hosszúságú" részlete.
  


Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6. számú
J E G Y Z Ő K Ö N Y VE

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március hó 31. napján 13,00 órától tartott üléséről.

JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián Gábor, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Serfőző Bernadett, Siket Béla, Zolnyánszki Zsolt

HIVATALBÓL JELEN VAN:    Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
                    Magyaros Tamás osztályvezető
                    Moór Mátyás osztályvezető
                    Selmeczi Zoltán osztályvezető
                    Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető                   
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető


Csach Gábor alpolgármester köszönti az ülésen résztvevőket, a vendégeket, a hivatal dolgozóit, és a városi televízió nézőit. Köszönti Baróczi Andrásnét, az Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság vezetőjét, és Dr. Kiss Attilát, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatóhelyettesét.
Felkéri Dr. Kiss Attilát, hogy tájékoztassa a megjelenteket az idegen szálló ügyéről.

NAPIREND ELŐTT:

Dr. Kiss Attila: A településen már korábban is működött olyan szervezeti egység ahol külföldieket helyeztek el. Az Észak-magyarországi régióban az én vezetésemmel indult ennek a szállásnak a működése. Ez a szállás 2003-ig működött, ezt követően történtek felújítások a szálláson, és 2009-ig diákszállóként működött. Időközben kiderült, hogy szükség van erre az intézményre, tehát újabb átalakítások kezdődtek el. Egy integrációs szervezeti egység jött létre.
 A közösségi szálláson olyan személyek lesznek elhelyezve, akik semmiféle veszélyt nem jelentenek a közbiztonságra. Másrészt olyan külföldiek kerülnek itt elhelyezésre, akik kisebb súlyú idegenrendészeti szabálysértést követtek el. Nagyon fontos, hogy ha ezek az emberek mégis veszélyt jelentenének, akkor a hivatal őrizetbe veszi őket, és 1 évig őrizetben tarthatja.
Hangsúlyoznám, hogy ez az intézmény nem fogda, hanem közösségi szállás, tehát szabadon közlekedhetnek, az egyetlen kritérium, hogy a hatóság rendelkezésére kell, hogy álljanak.
Jelenleg Debrecenben működik ilyen intézmény, ahol 55 fő elhelyezésére van lehetőség.
Ezeket a személyeket folyamatosan fogjuk átköltöztetni, valószínű, hogy májustól fog ez elkezdődni.
Remélem, hogy jó együttműködés fog kialakulni az önkormányzat és a kirendeltség között.
Szeretném megköszönni az önkormányzatnak, jegyző úrnak az eddig nyújtott segítséget.

Csach Gábor alpolgármester megköszöni a beszámolót, és megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése.

Dr. Csekey László: A salgótarjáni intézetből érkezett hozzánk, a pszichiátriai osztályra néhány beteg. Gondolom, hogy a magyar egészségügy látja el továbbra is ezeket a betegeket. A probléma az, hogy nincs tolmács, pedig nagyon fontos lenne, hogy a betegekkel tudjunk kommunikálni.

Dr. Kiss Attila: Salgótarjánban egy ideiglenes szállás működött a rendőrségen keresztül. A beszámolót kiegészíteném még azzal, hogy ezeket a személyeket megpróbáljuk felkészíteni arra, hogy a hazautazásukat követően be tudjanak illeszkedni a társadalomba. Ennek érdekében lesznek szociális munkások és egy pszichológust is alkalmazunk, akik foglalkozni fognak ezekkel az emberekkel.
Ami a tolmácsokat illeti, van a hivatalnak egy tolmácslistája, és van egy újdonság is, az úgynevezett távtolmácsolás, mely azt jelenti, hogy interneten keresztül fogunk tolmácsokat alkalmazni. Természetesen szükség esetén rendelkezésre fognak állni tolmácsok.

Csach Gábor alpolgármester: Hány fős lesz a szálló? Milyen esetleges bővítési célkitűzések vannak?

Dr. Kiss Attila: Az épület befogadó kapacitása 100-120 fő. Nem lesz csúcsra járatva.
Családosok esetén, ahol gyerekek is vannak meg kell várni, hogy az iskolai év lezáruljon, vagy az óvodából ki lehessen venni a gyereket. Folyamatosan kerül feltöltésre ez a létszám. A második ütemnek a kivitelezése jelenleg is tart, és ezzel együtt lesz a teljes befogadó kapacitás.

Csach Gábor alpolgármester: Korábban volt levelezésünk a hivatallal, amikor már meg volt a döntés arról, hogy a szálló ide kerül. Még az előző kormány idején kérte a Képviselő-testület, hogy legyen folyamatos tájékoztatás és kapcsolattartás az önkormányzat és a Bevándorlási hivatal között. Örülök, hogy ha késve is, de megtörtént.
Az eltérő társadalmi és szociális helyzet okán félelmet kelt a lakosságban a szálló újranyitása, ezért arra kérem a hivatal vezetőit, hogy az esetleges lakossági panaszok esetén körültekintőek legyenek.
A korábbi szállóval sem voltak problémák, bár az kisebb kapacitású volt.
Örülök, hogy helyi vállalkozók nyerték meg a kivitelezési munkát, és annak is, hogy 15 főnek ad munkát a szálló, tehát munkahelyet is teremt.

Zolnyánszki Zsolt : Mit fognak tapasztalni a balassagyarmati lakók az intézmény kapcsán?

Dr. Kiss Attila: Bízom benne, hogy semmi rendkívülit nem tapasztal majd a lakosság, esetleg azt, hogy más bőrszínű ember is fel fog bukkanni a városban. 2 szociális munkás és 1 pszichológus felvételére is lesz lehetőség. Felvételük és felkészítésük folyamatban van.

Csach Gábor alpolgármester: Az lenne a kérésem, hogy a szálló újranyitásával kapcsolatos történésekről kapjunk egy írásos tájékoztatót, hogy a lakosságot minél pontosabban tudjuk tájékoztatni.